dimarts, 17 de juny de 2008

Tonto l'últim

12 anys enrera ja ens van alertar que el sistema de pensions que teníem no s’aguantava per enlloc, que no es podria garantir en el futur el sistema de pensions. L’envelliment de la població i les exigències d’una economia global eren, entre d’altres, els principals motius. Els gurus de l’època preveien una crisis financera en l’Estat de benestar si aquesta continuava igual.

La situació canviant de l’època ha sorprès molts detractors i és que entre d’altres coses no contàvem amb la gent forana, amb els estrangers, amb el moviment migratori de la població que va fer augmentar el número d’afiliacions a la seguretat social. El resultat ha estat un sistema públic de pensions amb superàvit i la garantia de manteniment del sistema. L’error va ser extrapolar una situació determinada amb una certa tendència de creixement i una previsió llunyana a llarg termini, sense considerar que es podien produir canvis imprevistos i desconeguts en aquell moment i la tendència podria canviar.

El Banc d’España ha tornar a fer saltar les alarmes, no pas per violació de domicili, sinó pels seus pronòstics de futur. Segons aquest, cal una reforma urgent del sistema actual de pensions donada la dificultat a llarg termini de la sosteniblitat de les finances públiques.

Ves, que ha de dir el Banc d’Espanya! Un moment cojuntural com l’actual on la crisis presenta la seva cara més fosca, quan l’IPC i l’euribor estan pels núvols, els preus dels productes bàsics a preus d’or, el preu del petroli a nivells mai vistos, les economies domèstiques en recessió i els bancs amb poca líquides i desconfiança entre ells.

pels núvols

És per això que volen aplicar una política de foment del flux d’estalvi de les famílies amb plans de pensions, dipòsits bancaris, fons d’inversió, i definitiva, moderar el consum domèstic i injectar més liquides a la ja depauperada economia.

Si ets d’aquelles persones propietàries d’un habitatge que és del banc, que quan vas a comprar busques en les prestatgeries d’ofertes, o quan omples el dipòsit de vehicle veus com el comptador del dispensador de gasolina va més de pressa que les aspes del ventilador del teu vehicle, recorda que encara has de fer un racó per quan deixis de treballar i procurar-te un bon retiro.

La saviesa popular diu: tonto l'últim, en jubilar-se.